Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

           Uroczystość zakończenia roku szkolnego zgromadziła uczniów, grono pedagogiczne oraz rodziców na wspólnym świętowaniu. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele służb mundurowych - policji, straży pożarnej i zakładu karnego. Pan Dyrektor wyróżnił uczniów osiągających najlepsze wyniki. W tym roku najwyższą średnią 5,0 osiągnęły dwie uczennice klasy II B: Ewelina Olejnik i Weronika Wawrzyniak.
Uczniowie klas mundurowych otrzymali awanse na wyższe stopnie w hierarchii kadetów. Pamiątkowe dyplomy wręczono także uczniom aktywnie działającym w akcjach wolontariatu w Domu Seniora św. Franciszka przy Klasztorze sióstr bernardynek w Warcie, świetlicy środowiskowej oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie. Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie - Monika Juszczak, Piotr Rzeźniczak, Jakub Sobczak, którzy szczególnie angażowali się w organizację uroczystości szkolnych, brali udział w przedstawieniach i promocji szkoły.
Podsumowano również szkolny konkurs na SUPER KLASĘ, którą została klasa II B - uzyskująca najwyższą średnią, najlepszą frekwencję i najaktywniej angażująca się w życie szkoły.
                Dzień ten stał się także okazją do szczególnych podziękowań. Pani Agata Kuban-Dworniak, wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego otrzymała pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za pracę dydaktyczną.
Klasa mundurowa złożyła podziękowania Straży Pożarnej w Sieradzu za organizację zajęć praktycznych, a Pan Włodzimierz Tusz - Przewodniczący Związków Zawodowych Policji - pamiątkowy dyplom za owocną współpracę i wszelką pomoc okazywaną ZSP Warta.
                Życzymy wszystkim udanych wakacji i do zobaczenia 1 września.

Galeria: klik