Ślubowanie I klasy mundurowo-policyjnej 2016

 

Po raz szósty w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie społeczność szkoły miała okazję przeżywać podniosłą uroczystość Ślubowania uczniów I klasy o profilu mundurowo-policyjnym.

Podczas apelu w dniu 5 października 2016r. dziewięcioro uczniów, których wychowawcą jest Pani Ewelina Kaler,  złożyło ślubowanie i otrzymało akty nadania na stopień Młodszego Kadeta.

Na tę ważną dla kadetów uroczystość przybyli przedstawiciele służb mundurowych, z którymi szkoła aktywnie współpracuje w ramach procesu dydaktycznego. W gronie gości byli: Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu –  nadkom. Wojciech Kuśmierek, z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – st. chor. sztab. Michał Gołąb, z Zakładu Karnego w Sieradzu – zastępca dyrektora mjr. Wojciech Waś oraz Komendant Komisariatu Policji w Warcie – st. asp. Jacek Leoniak.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu reprezentowali: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Pani Elżbieta Cieślak oraz Radny Rady Powiatu Sieradzkiego – Pan Tomasz Baliński.

Licznie przybyli również rodzice pierwszoklasistów. Obecny był również Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP Warta – Pan Józef Sobczak.

Słowa gratulacji i życzeń skierowała do uczniów i ich rodziców Pani Elżbieta Cieślak, natomiast Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu nadkom. Wojciech Kuśmierek wyraził nadzieję, że w przyszłości dzisiejsi uczniowie ZSP Warta zasilą szeregi sieradzkiej policji.

Dyrektor ZSP Warta - Tadeusz Dolny życzył uczniom wielu sukcesów w nauce oraz by z pożytkiem wykorzystali wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole w swej dalszej życiowej drodze, tak aby nauka rozpoczęta w klasie policyjnej zaowocowała decyzją o pracy w służbach mundurowych.


Galeria: klik