Wycieczka do Gołuchowa

 

         Uczniowie z klas IA, II B i III B wraz z Panią Anną Bronką i Panem Maciejem Gałką wybrali się na szkolną wycieczkę do Gołuchowa. Mieliśmy tam okazję pospacerować w malowniczym otoczeniu zamku, którego łupkowe dachy przywodzą na myśl rezydencje nad Loarą albo siedziby angielskich lordów. Historia zamku sięga roku 1560, z którego pochodzą zachowane piwnice. Prawdziwy rozkwit obiektu nastąpił od roku 1872, kiedy jego właścicielką stała się Izabela Czartoryska - Działyńska. Księżna sprowadziła z Francji ekipę artystów, która czuwała nad wyposażeniem zamku i organizacją jego otoczenia.

         Ogromną atrakcję stanowi zatem nie tylko sam zamek, lecz również wzorowo utrzymany park z bogatą kolekcją dorodnych buków, dębów, platanów i sosen kanadyjskich. Roślinność ta wywarła na nas wielkie wrażenie zwłaszcza w jesiennej, rdzawo-żółtej szacie.

         Spacer zwieńczyliśmy wizytą w tamtejszym Ośrodku Kultury Leśnej i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, gdzie podziwialiśmy żubry, koniki polskie i daniele. Ogółem w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt do końca 2014 roku hodowano 107 żubrów, z tego 92 osobniki urodziły się w Gołuchowie. Koniki polskie do Gołuchowa zostały przywiezione z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Hodowla dzikich zwierząt w zagrodzie stanowi nawiązanie do dawnej tradycji utrzymywania zwierzyńców w pobliżu rezydencji magnackich.

 Wycieczkę zakończyliśmy seansem filmowym w najstarszym polskim mieście - Kaliszu.

Galeria: klik