Poświęcenie elewacji warckiej fary

 

Poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Tadeuszem Dolnym uczestniczył w uroczystym poświęceniu odrestaurowanej elewacji kościoła farnego w Warcie.

Poświęcenia elewacji po pracach konserwatorskich dokonał w dniu 5 grudnia - ordynariusz włocławski J. E. bp. Wiesław Mering.

Początki świątyni św. Mikołaja w Warcie sięgają czasów lokacji miasta, czyli roku 1255. Jej konsekracji dokonano 676 lat temu. Jest to gotycka budowla ceglana, trójnawowa, o kolebkowych sklepieniach. Na wewnętrznych ścianach prezbiterium odkryto pozostałości fresków liczących prawie 500 lat (1535 r.). Godnym zauważenia jest również datowany na lata 1515-1520 tryptyk Wniebowzięcia N.M.P. z ołtarza głównego.

Z uwagi na prastarą historię kościoła, został on dotknięty nieuchronnym "zębem czasu". Od kilkunastu lat, staraniem proboszczów, przy wsparciu parafian i funduszy unijnych, przywraca się tej świątyni dawną świetność.

Poniedziałkowe uroczystości w warckiej farze zgromadziły na Mszy św. władze samorządowe z p. burmistrzem Janem Serafińskim na czele, posła na Sejm Piotra Polaka, przedstawicieli delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków z p. Elżbietą Bąbką-Horbacz oraz duchownych w tym m.in. ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki, ks. prał. Zygmunta Chromińskiego, dziekana dekanatu dobrskiego oraz księży rodaków i wikariuszy pracujących w latach poprzednich w warckiej parafii.

Jesteśmy w świątyni, która jest chlubą miasta i jego mieszkańców. (..) Te nasze świątynie dowodzą o potędze wiary; wiary naszych ojców, którzy je budowali, a także synów, którzy dbają o jej piękno dzisiaj " - powiedział podczas homilii bp. Mering.

Udział w obchodach stał się dla nas okazją do integracji z lokalnym środowiskiem oraz kształtowania ducha patriotyzmu naszej "małej ojczyzny". (zdjęcia - Pan Mateusz Kozłowski - fotograf diecezjalny)

Galeria: klik