Konkurs matematyczny KANGUR

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym w Konkursie Matematycznym KANGUR weźmie udział piętnastu uczniów naszej szkoły.

Zasady i cel Konkursu

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach- nasi uczniowie wystąpią w dwóch, które obejmują następujące klasy:

 

Junior

klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

Student

klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Organizatorem centralnym jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Patronat nad Konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs w roku 2013 przeprowadzony zostanie w czwartek, 21 marca o godzinie 9.00.