Projekt unijny – „Podniesienie jakości kształcenia w ZSP Warta”

Z dniem 1 lutego 2017r. rozpoczęto w naszej szkole realizację kolejnego, nowego projektu unijnego o nazwie „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w okresie od 01.02.2017 do 30.06.2018”.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:

  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Matematyka
  • Geografia
  • Biologia
  • Chemia

Ponadto odbywać się będą zajęcia doskonalące umiejętności z informatyki oraz spotkania z doradcą zawodowym.

Dzięki projektowi szkoła wzbogaci się w sprzęt komputerowy, doposażona zostanie także pracownia chemiczna.

Zachęcamy naszych uczniów do skorzystania z oferty dodatkowych, darmowych zajęć, które pomogą w uzupełnieniu braków oraz poszerzeniu wiedzy i umiejętności.