Dzień Świadomej Profilaktyki

W bieżącym roku szkolnym kolejny już raz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie włączyli się w kampanię profilaktyczną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie. Temat tegorocznej kampanii to: „STOP cyberprzemocy".

W celu realizacji kampanii zostały przeprowadzone co najmniej 2 lekcje w każdej klasie, dotyczące istoty i formy cyberprzemocy, sposobów szukania pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem oraz uświadomienia konsekwencji zarówno dla sprawców jak i ofiary. Celem lekcji było również wypracowanie własnych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i propagowania własnych pozytywnych zachowań w sieci.

7 kwietnia 2017 roku na terenie szkoły miało miejsce podsumowanie kampanii profilaktycznej „STOP cyberprzemocy" – Dzień Świadomej Profilaktyki.

Zaprezentowane zostały 4 prace:

  1. Prezentacja multimedialna, której autorkami są uczennice klasy IIB: Katarzyna Ciapa, Weronika Kucharska, Beata Mielcarek, Natalia Kwapisz, Aleksandra Kuras
  2. Film, której autorem jest uczennica klasy IIB Justyna Skoczylas.
  3. Film – wywiad wykonany przez uczennice klasy IIIB: Monikę Juszczak, Angelikę Niemirę, Weronikę Wawrzyniak oraz Ewelinę Olejnik.
  4. Praca literacka pt.: „Moja historia" autorstwa uczennicy klasy IIB Sandry Góral.

Galeria: klik