Rajd dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, połączony z akcją „Sprzątanie Świata"

21 kwietnia 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zorganizowali rajd dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, włączając się tym samym w akcję „Sprzątania Świata". Miejscem docelowym rajdu była sąsiednia miejscowość – Proboszczowice.
Celem rajdu była szeroko pojęta integracja uczniów, nauka selektywnej zbiórki odpadów oraz działania na rzecz ochrony środowiska.
„Sprzątanie świata" to jedna z najpowszechniejszych i najbardziej popularnych w naszym kraju akcji na rzecz poszanowania środowiska. Akcja cieszy się od lat niezmiennie dużą popularnością i chęcią poprawy otaczającego nas środowiska stąd tak duże zaangażowanie wszystkich uczniów, a szczególnie naszych wolontariuszy.
W trakcie prowadzonego rajdu uczestnicy poruszali się wzdłuż wyznaczonej i zaplanowanej wcześniej trasy, na której przeprowadzono selektywną zbiórkę nagromadzonych śmieci. Duże zaangażowanie uczestników dało wymierny efekt w postaci poprawy wizerunku naszego otoczenia i pozwoliło uzmysłowić jak ważną i konieczną rzeczą jest segregowanie śmieci.
Rajd zakończył się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.
Pozostaje mieć nadzieję że kolejna edycja „sprzątania świata" odbędzie się w innym rejonie a posprzątany przez naszych uczniów nasz „mały kawałek świata" pozostanie czysty i poszanowany przez innych.

Galeria: klik