Oferta edukacyjna 2018/2019

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie to szkoła z ponad 50 letnią tradycją. W gronie absolwentów znajdują się lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, księża i wojskowi. Szkoła dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wspiera każdego z uczniów w procesie dydaktycznym.

W 2018 roku mury szkoły opuszczą kolejni uczniowie, którzy przez 3 lata nauki poznawali tajniki pracy w rozmaitych strukturach służb mundurowych: wojskowości, policji, straży pożarnej i więziennictwie.
Z kolei grupa uczniów kształcących się na profilu psychologiczno-pedagogicznym miała okazję do współpracy z placówkami wspierającymi proces wychowawczy oraz w praktycznym wykorzystaniu swych umiejętności w ramach wolontariatu.

ZSP w Warcie w następnym roku szkolnym 2018/2019 oprócz dotychczasowych profili planuje otworzyć klasę turystyczno-sportową. Gimnazjaliści, którzy chcą zdobyć zawód mogą skorzystać z oferty Szkoły Branżowej I stopnia lub Technikum kształcącym w zawodach: technik informatyk i technik turystyki wiejskiej.

W ofercie edukacyjnej liceum ogólnokształcącego na rok 2018/2019 znajdują się:

1) klasa mundurowo-policyjna
Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym. : język obcy, język polski, wos, historia. Uczniowie skorzystają z zajęć edukacji policyjnej oraz bezpłatnych kursów samoobrony i strzelectwa. Nauka w tej klasie stwarza przepustkę na studia z zakresu: resocjalizacji, zarządzania bezpieczeństwem oraz gwarantuje dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji, straży pożarnej oraz szkół oficerskich.

2) klasa turystyczno-sportowa
W klasie na poziomie rozszerzonym realizowane mogą być język obcy, geografia i biologia.
W ramach zajęć SKS uczniowie będą mogli korzystać z różnych form aktywności fizycznej: gry zespołowe, siłownia, fitness. Planowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Uczniowie będą mogli kontynuować edukację na kierunkach: turystyka, hotelarstwo, AWF.

3) klasa pedagogiczno-dziennikarska
Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język polski, język obcy i inny przedmiot do wyboru. Na zajęciach prowadzone będą warsztaty dziennikarskie z redagowania tekstów. Uczniowie włączą się w prowadzenie audycji przez radiowęzeł i wydawanie gazetki szkolnej, będą mogli aktualizować stronę internetową szkoły, wykonywać zdjęcia i materiały video.
Odbywać się będą również zajęcia z pedagogiki, a uczniowie czynnie zaangażują się w różne formy wolontariatu ze współpracującymi z nami placówkami np. Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie, Domem Opieki im. św. Franciszka przy klasztorze sióstr Bernarynek w Warcie, oddziałem sieradzkim Fundacji Dr Clown.

Dla uczniów pragnących zdobyć konkretny zawód proponujemy naukę w Branżowej Szkole I stopnia.
Oferuje ona szeroki wachlarz zawodów, m.in.: piekarz, elektryk, fryzjer, mechanik, rolnik. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Szkoła wspiera uczniów w znalezieniu praktyk u przedsiębiorców z terenu gmin: Warta, Błaszki, Goszczanów.

Z nowym rokiem szkolnym proponujemy także naukę w Technikum w zawodach: technik informatyk i technik turystyki wiejskiej.
Technik turystyki wiejskiej to zawód, który wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie Gminy Warta nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej. Proponowany zawód przygotowuje do organizowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego lub do podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu analizy i strategii biznesowej w branży turystyki wiejskiej.