Praktyki klasy policyjnej w Straży Pożarnej

W dniach 22 maja - 2 czerwca, klasa II A mundurowo-policyjna brała udział w dwóch turach w praktykach na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Zajęcia te zostały zorganizowane na podstawie umowy o współpracy, jaką nasza szkoła ma podpisaną z KP PSP. Ze strony Straży organizatorem i prowadzącym zajęcia był młodszy brygadier Jarosław Wasylik.
W trakcie zajęć, młodzież miała szansę zapoznać się ze sprzętem strażackim i poznać w praktyce różne techniki akcji ratowniczych i gaśniczych. Szczególnie atrakcyjne były zajęcia w komorze dymowej oraz domu ogniowym.
Dwutygodniowe zajęcia, oprócz praktycznej wiedzy i umiejętności, dostarczyły też wielu niezapomnianych wrażeń, o czym świadczą załączone fotografie.

Galeria: klik