Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 miała miejsce w dniu 4 września 2017. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Andrzej Domański – Główny Specjalista Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Pan Tomasz Baliński – Radny Powiatu Sieradzkiego, Pan Józef Sobczak – Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP Warta.

Dyrektor Tadeusz Dolny w swoim wystąpieniu przypomniał o bolesnych wydarzeniach historycznych, związanych z wybuchem II wojny światowej,  strajkami i podpisaniem porozumień sierpniowych. Jednocześnie Pan Dyrektor życzył, aby wyzwania, jakie pojawią się na progu nowego roku szkolnego były dla każdego motywacją do dalszego rozwoju.

W gronie pedagogicznym powitano dwóch nowych nauczycieli: o. Juliusza Chłandę – katechętę oraz Pana Wiktora Kozunia – nauczyciela wychowania fizycznego.

Szczególnie gorąco powitano także pierwszoklasistów, którzy uczyć się będą na profilach mundurowo-policyjnym oraz pedagogiczno-dziennikarskim.

Pan Tomasz Baliński życzył uczniom, aby czas spędzony  w szkole był dla każdego pełen pozytywnych doświadczeń związanych ze zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności