Obchody Dnia Turystki 2017

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, przypadającego na 27 września,  uczniowie klasy II A i III B wraz z p. Małgorzatą Klimczak - Alejziak, p. Eweliną Kaler i p. Maciejem Gałką udali się na spacer po zabytkach miasta Warty. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od cmentarza żydowskiego, gdzie p. Klimczak-Alejziak wspomniała o tym, iż przed laty znaczna część mieszkańców miasta była narodowości żydowskiej. Wspomniano także o istniejącej niegdyś synagodze i o egzekucji Żydów z roku 1942. Następnie udaliśmy się pod pomnik upamiętniający nadanie praw miejskich Warcie w roku 1255 przez księcia kujawsko-łęczyckiego Kazimierza Konradowica. Tutaj przypomniano o latach świetności miasta. W gotyckiej farze pan Maciej Gałka podzielił się z uczniami swoją wiedzą na temat tej świątyni i pokazał młodzieży tryptyk uchodzący za najcenniejsze dzieła malarstwa wczesnorenesansowego w Polsce. Poznaliśmy również dzieję krzyża pielgrzymów do Charłupi Małej, który stoi przed farą jako wotum wdzięczności za ocalenie z epidemii cholery od ok. 1850 roku. Wiele uwagi poświęcono także na podziwianie resztek fresków zachowanych w prezbiterium z roku 1535. Najwięcej wrażeń dostarczyła wizyta w klasztorze ojców Bernardynów. Mieliśmy tutaj niepowtarzalną okazję do zobaczenia zakamarków niedostępnych na co dzień dla wiernych. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy br. Hiacyntowi za wspaniałe oprowadzenie po kościele i zespole klasztornym. Zwiedziliśmy zakrystię z tajemną piwnicą ukrytą w kredensie, dowiedzieliśmy się kim był o. Rafał z Proszowic, zobaczyliśmy wirydarz klasztorny oraz chór, gdzie chętni mogli spróbować gry na kościelnych organach. Na koniec pan Maciej Gałka zapoznał uczniów z historią cudownego krucyfiksu z kościoła sióstr Bernardynek. W ten sposób uczniowie profilu turystyczno-sportowego oraz pedagogicznego zapoznali się z najciekawszymi obiektami zabytkowymi naszego miasta.

Galeria: klik