Ślubowanie klasy pierwszej

 W dniu 18.10.2017 o godz. 12:00 dziesięcioro uczniów klasy pierwszej, kształcących się na profilu mundurowo-policyjnym złożyło uroczyste ślubowanie. Następnie uczniowie otrzymali akty awansu na stopień Młodszego Kadeta. Na tę podniosłą uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Sieradzkiego - Mariusz Bądzior, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - Marek Kanicki, Radny Powiatowy - Tomasz Baliński. Wśród gości obecni byli także reprezentanci służb mundurowych: ppor. Karolina Owięcka z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, asp. sztab. Robert Maciejewski - zastępca komendanta komisariatu policji w Warcie, bryg. Jarosław Jadwiszczak - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu oraz mjr Jolanta Nadaj - z Zakładu Karnego w Sieradzu. Łowczego Okręgowego reprezentował Pan Włodzimierz Tusz. Licznie obecni byli rodzice pierwszoklasistów i nauczyciele placówki.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor ZSP - Tadeusz Dolny powitał zebranych i złożył życzenia nowym kadetom, podkreślając rangę munduru, w którym po raz pierwszy oficjalnie wystąpili.

Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłej w minionym tygodniu uczennicy klasy II - Oliwii Mikołajczyk.

Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior w swym wystąpieniu stwierdził, iż: "Coraz więcej mówi się ostatnio o rozwijaniu w naszym kraju klas ponadgimnazjalnych o profilach mundurowych. Słychać nawet o tym, że w każdym powiecie miałby powstać co najmniej jeden taki oddział. Jeśli te zapowiedzi kiedykolwiek zmienią się w rzeczywistość, my już jesteśmy przygotowani na ich realizację".

Na koniec z rąk starosty Pani Nina Michalak - Orszulak, wychowawca kl. I, otrzymała nagrodę przyznaną za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Galeria: klik