Udział w spektaklu „Dziady”

 

W ramach edukacji polonistycznej oraz poszerzania wiedzy na temat literatury i sztuki grupa uczniów ZSP pod opieką p. Eweliny Kaler i p. Macieja Gałki uczestniczyła w inscenizacji lektury szkolnej pt. "Dziady". Spektakl odbywał się w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dniu 23.10.2017, a sztukę przygotował zespół artystyczny Teatru Nowego ze Słupska. W trakcie dwugodzinnego przedstawienia mieliśmy okazję przypomnieć sobie dzieło wieszcza narodowego Adama Mickiewicza i być świadkami obrzędu wywoływania dusz czyśćcowych, Wielkiej Improwizacji, mesjańskiej wizji Ks. Piotra oraz sceny balu u senatora Nowosilcowa. Zespół aktorów podszedł niekonwencjonalnie do dramatu, nadając przedstawieniu nowej dynamiki. Szczególne poruszenie wzbudziła scena egzorcyzmów. Mamy nadzieję, że udział w spektaklu rozbudzi w naszych uczniach chęć do obcowania z literaturą i zachęci do częstszych wizyt w teatrze.