„Ferdydurke” – spektakl Teatru Forma z Białegostoku

W poniedziałkowe wczesne popołudnie, 27 listopada 2017r., sala gimnastyczna naszej szkoły zmieniła się w scenę teatralną. Wszystko za sprawą aktorów z Teatru Forma z Białegostoku, którzy gościli u nas ze spektaklem "Ferdydurke".

Utwór należący do kanonu lektur obowiązkowych, aktorzy potraktowali z lekkim przymrużeniem oka. Jedynie dwie osoby, przybierając co chwilę rozmaite maski, odegrały początkową scenę z powieści Gombrowicza. Wchodząc w interakcje z publicznością, aktorzy nawiązali bezpośredni kontakt z młodzieżą, która stała się także żywą tkanką przedstawienia. W ten sposób doświadczyliśmy na sobie procesu "upupiania" polegającego na wygłaszaniu utartych frazesów, zakazie samodzielnego myślenia i wyrażania własnych opinii. Przedstawienie doskonale oddało charakter groteski, jaką posłużył się autor utworu, kreując wizję szkoły. Gombrowiczowska szkoła zatem tłumi wszelki indywidualizm, a jej produktem jest uczeń, który jak katarynka powtarza nauczone na pamięć formułki. Natomiast nauczyciele kompletnie nie mają ochoty zmieniać stosowanych przez siebie metod, chociaż one nie są zrozumiałe dla podopiecznych.

Uczestnicząc w spektaklu młodzież miała niepowtarzalną okazję do zapoznania się z treścią i wymową lektury oraz utwierdzeniu się w Gombrowiczowskim przekonaniu, że człowiek funkcjonuje wśród gotowych wzorców, schematów i szablonów, które narzuca mu otoczenie.

Galeria: klik