Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W środę 4 kwietnia maturzyści naszej szkoły odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę. Wśród intencji z jakimi podróżowaliśmy wszystkim towarzyszyła jedna – o Boże błogosławieństwo i pomyślność na egzaminie maturalnym oraz właściwy wybór dalszej drogi życiowej. Po indywidulanym zwiedzaniu sanktuarium (bazylika, skarbiec, sala rycerska, wejście na wieżę) mieliśmy okazję uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej dla młodzieży pod przewodnictwem biskupa diecezji opolskiej. Następnie nasz katecheta - o. Juliusz - poprowadził Drogę Krzyżową po jasnogórskich wałach. Na koniec pod pomnikiem Jana Pawła II o. Juliusz podkreślił, iż młodemu pokoleniu potrzeba autorytetów na wzór papieża Polaka, a nie chwilowych idoli. Cytując słowa świętego uczulił, aby uczniowie stawiali sobie wymagania i konsekwentnie dążyli do wyznaczonych celów. Wszyscy wróciliśmy umocnieni duchowo, tym bardziej, że towarzyszyły nam pierwsze promienie wiosennego słońca.