Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

 

 1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl.
  Możesz to zrobić od 21 maja 2018r. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, podpisz i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

  Zrób to do 20 czerwca 2018r, do godziny 12:00.

  Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

 3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

  Masz na to czas w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r, do godziny 12:00.

 4. 12 lipca 2018r, do godz. 12:00 szkoła do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.

 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, należy dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  Należy to zrobić do 19 lipca 2018r, do godziny 12:00.


  …to wszystko! Powodzenia!

www.lodzkie.edu.com.pl
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019