Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 tradycyjnie zaczęto Mszą Św. w klasztorze oo. Bernardynów w Warcie. Po niej odbył się apel na sali gimnastycznej.

Tegoroczne obchody zbiegły się z przeżywaniem jubileusz 55-lecia szkoły, bowiem 1 września 1963 roku zainaugurowano w tej placówce działalność Technikum Ekonomicznego.

Dzisiaj kolejny rozdział w historii ZSP w Warcie rozpoczął nowy dyrektor Pan Dominik Strumiński. Podczas uroczystości został powitany przez uczniów i przedstawicieli grona pedagogicznego.

Młodzież życzyła Panu Dyrektorowi samych sukcesów w nowej pracy, braku jakichkolwiek trudności w kierowaniu szkołą, dobrej współpracy
z nauczycielami i pracownikami obsługi.
Pan Maciej Gałka zapewnił w imieniu nauczycieli, iż grono pedagogicznie pod kierownictwem nowego Dyrektora, pragnie stworzyć zgrany zespół i wspólnymi siłami budować nową markę szkoły.

W imieniu organu prowadzącego jakim jest Starostwo Powiatowe w Sieradzu głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty - Pan Józef Jura, który także zapewnił o swoim wsparciu i chęci do współpracy

Pan Dyrektor Dominik Strumiński przywitał wszystkich zebranych, a zwłaszcza pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Nakreślił plan działań na rok szkolny 2018/2019 i życzył wszystkim powodzenia i osiągania wysokich wyników w nauce.
Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami i zapoznali się z planem lekcji na najbliższe dni.