Ślubowanie klasy mundurowo-policyjnej w ZSP w Warcie

 

„Świadom obowiązków kadeta ślubuję systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki oraz z poczuciem odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej, dla dobra Ojczyzny i narodu” – taką rotę przysięgi złożyło w dniu 17 października dziesięcioro uczniów klasy pierwszej o profilu mundurowo-policyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Na podniosłą uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, a wśród nich:

  • Starosta Powiatu Sieradzkiego – Mariusz Bądzior
  • Burmistrz Gminy i Miasta Warta – Jan Serafiński
  • Przedstawiciel 15 SBWD – por. Jacek Sójka
  • Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Grzegorz Będkowski
  • Komendant Komisariatu Policji w Warcie – podkom. Sebastian Brzozowski
  • Przedstawiciel Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – mł. bryg. Agnieszka Nowak
  • Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu – kpt. Ireneusz Gzik
  • Przedstawiciel Związku Łowieckiego w Sieradzu – Włodzimierz Tusz

Obecne były także rodziny kadetów, które z rozrzewnieniem przyglądały się swoim pociechom.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie Dyrektor szkoły Dominik Strumiński powitał wszystkich zebranych i życzył kadetom wielu sukcesów w nauce i realizacji wybranego profilu kształcenia, a w przyszłości zasilenia szeregów służb mundurowych.

Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior pogratulował uczniom wyboru szkoły oraz podkreślił coraz większe zainteresowanie wśród dziewcząt nauką w klasach mundurowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Warta Jan Serafiński zapewnił o wsparciu ze strony władz miasta, aby zapewnić uczniom godziwe warunki do nauki i kształtować wysoką markę edukacji w warckiej szkole średniej.

Po złożonym ślubowaniu uczniowie otrzymali z rąk wychowawcy Pani Małgorzaty Klimczak-Alejziak pamiątkowe dyplomy z okazji nadania stopnia awansu na młodszego kadeta.

Program artystyczny poświęcono natomiast na wspomnienia związane z jubileuszem 55-lecia warckiego ogólniaka. W tym roku przypada właśnie taki jubileusz, gdyż szkoła otworzyła swoje podwoje we wrześniu 1963 roku, powstając jako jeden z pomników na tysiąclecie państwa polskiego.

Galeria: klik