Spotkanie z dziennikarzem kanadyjskim 23.09.2013

W poniedziałek 23 września nasza szkoła gościła rzadkiego gościa. Odwiedził nas pan John Crust, dziennikarz z kanadyjskiego miasta Vancouver.

Przyjechał on do Warty wraz ze swoją tłumaczką, panią Judytą Urbaniak, ponieważ zainteresował się tematyką związaną z losami społeczności żydowskiej w Warcie przed II wojną światową, oraz postacią śp. pana Ireneusza Ślipka, który wniósł ogromny wkład w ratowanie i renowację cmentarza żydowskiego w Warcie. W trakcie spotkania z panem Crustem, w którym uczestniczyła ok. 20-osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły, p. Radosław Król przedstawił prezentację na temat Żydów w Warcie. Prezentacja ta była częścią naszej pracy wykonanej w ramach projektu COMENIUS What is Time w latach 2009-2011. Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie której młodzież zadawała panu Crustowi wiele pytań na temat jego pracy, powodów dla których zainteresował się tą tematyką oraz wrażeń z pobytu w Warcie. Duża część dyskusji dotyczyła różnorodnych aspektów związanych z problemem stosunków polsko-żydowskich. Pan John Crust wyraził nadzieję, że nasza szkoła zaangażuje się w szerszym zakresie w opiekę nad cmentarzem żydowskim w Warcie. Ogólnie, spotkanie z panem Crustem było bardzo inspirujące i ważne dla obydwu uczestniczących w nim stron.