„Klasa patronacka” UAM w Kaliszu

W dniu 6 grudnia br. uczniowie ZSP w Warcie uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu licealistów w ramach programu "klas patronackich" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Pomysłodawcą wyjazdu i współpracy naszej szkoły z UAM jest Pan Maciej Gałka - nasz polonista i bibliotekarz, absolwent tejże uczelni. Chcemy w ten sposób zapewnić uczniom kontakt z kadrą akademicką, zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie horyzontów. Mamy nadzieję, że uczniowie "wyniosą" jak najwięcej z wygłaszanych prelekcji, zaznajomią się ze specyfiką wyższej uczelni i poczują jak prawdziwi studenci. Wierzymy, że zdobyta wiedza zaowocuje osiąganiem lepszych wyników w nauce.
W trakcie pobytu na uniwersytecie młodzież wysłuchała dwóch wykładów. Pierwszy wygłosił Pan Bohdan Głębocki - powieściopisarz. Prelekcja dotyczyła badań autorskich, mających na celu osadzenie akcji powieści w realiach danej epoki. Autor zaprezentował uczniom skąd czerpie informacje na temat czasów, w których żyli kreowani przez niego bohaterowie. Następny z wykładów poświęcony był tematyce sportu. Prof. Michał Jarnecki przedstawił rozmaite dyscypliny sportowe, charakterystyczne dla poszczególnych krajów, narodowości, czy ludów. Dodatkowo Profesor okrasił to wieloma anegdotami ze swoich licznych podróży, stąd dowiedzieliśmy się o takich specyficznych konkurencjach jak skoki przez krowę lub jazda na strusiu.
Z tego miejsca należą się serdeczne podziękowania dla Pana prof. dr hab. Piotra Łuszczykiewicza - Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu za życzliwość i zaproszenie do współpracy.
Natomiast dzięki wsparciu naszego Dyrektora - Dominika Strumińskiego udało nam się także, przy okazji przypadających w tym dniu Mikołajek, wziąć udział w seansie kinowym. W świąteczny nastrój wprowadziła nas komedia "Miłość jest wszystkim". Razem z uczniami w wyjeździe uczestniczyli nauczyciele: Ewelina Kaler, Małgorzata Klimczak - Alejziak i Maciej Gałka.
Pełni wrażeń z niecierpliwością czekamy na kolejne wykłady i warsztaty praktyczne w kaliskiej uczelni.

Galeria: klik