Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinieGrupa uczniów klasy pierwszej wraz z dyrektorem Dominikiem Strumińskim i Panem Maciejem Gałką uczestniczyła  konferencji pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku" zorganizowanej w  w Wydziale Zamiejscowym w Sieradzu AHE w Łodzi.  Wykładów wysłuchali także uczniowie klas mundurowych ze szkół powiatu sieradzkiego.
Spotkanie otworzyli  główni organizatorzy: Krystyna Marcińczak- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, podinspektor Wojciech Kuśmierek- Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu oraz dr Jacek Cheda- dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi. Po rozpoczęciu uczestnicy mogli obejrzeć spektakl „Skarb” w wykonaniu Grupy profilaktycznej „Na granicy” działającej przy KPP w Sieradzu. Grupę przygotowała Anny Kłaniecka. Młodzież w teatralnym spektaklu, poprzez ruch, opowiedziała o tym, czym jest pasja i dlaczego jest tak ważna w życiu każdego człowieka. Pierwszą prelekcję przygotowała dr Sylwia Rydz i dotyczyła ona więzi międzyludzkich, a zwłaszcza więzi rodzinnych jakie u dziecka kształtują się już w łonie matki.  
Kolejny wykład dotyczył stosowania kar fizycznych i wygłosił go dr Rafał Adamczewski. Prelegent wskazał, że 43% respondentów wypowiada się pozytywnie na temat klapsów. O tym jaki wpływ na dorosłe życie ma przemoc fizyczna, seksualna i emocjonalna opowiadała Pani Marta Szczepaniak -  psycholog. Kolejnym punktem była informacja o roli organizacji społecznych w przeciwdziałaniu przemocy, o której wspominał  Dariusz Sobieski. Uczestnicy mogli też wysłuchać sondy ulicznej: jak mieszkańcy powiatu reagują na objawy przemocy? Na koniec procedurę Niebieskiej Karty przedstawił asp.szt. Sławomir Szymański - dzielnicowy KPP w Sieradzu.

Galeria: klik