Ślubowanie uczniów klasy pierwszej - mundurowo-policyjnej 30.09.2013

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej - mundurowo-policyjnej odbyło się 30 września 2013r. 

  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

  • Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego, Pan Zbigniew Krasiński
  • Burmistrz Gminy i Miasta Warta, Pan Jan Serafiński
  • Starsi szeregowi Magdalena Wieczorek, Krzysztof Szymczak, Adam Wierciński z 15 SBWD w Sieradzu
  • Przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów w Sieradzu, Pan Włodzimierz Tusz
  • Przewodniczący Rady Rodziców ZSP w Warcie, Pan Grzegorz Chudzicki
  • Rodzice uczniów

Uroczystość uświetniły występy uczniów klasy IIb.