Podsumowanie nauki w I semestrze

W piątek 19 stycznia, podczas krótkiego apelu podsumowaliśmy pracę w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali pamiątkowe dyplomy. Kadeci z klas mundurowych, którzy wykazali się wysoką średnią ocen oraz wzorową postawą, zostali mianowani na wyższe stopnie awansu oraz dostali pagony z odpowiednią do awansu liczbą belek, a także inne gadżety związane z profilem kształcenia. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Galeria: klik