Drugie spotkanie klas patronackich na UAM w Kaliszu

Już po raz drugi młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu klas patronackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Tym razem tematem wykładu był motyw fotografii obecny w literaturze.

Pani prof. dr hab. Justyna Szczęsna zaprezentowała uczniom oddziaływanie fotografii na twórczość literacką. Prelegentka skupiła się na tym jak zdjęcia z przeszłości stają się natchnieniem dla pisarzy i poetów. Podkreśliła również, iż przeszłość zapisana na kliszy fotograficznej czy obecnych nośnikach elektronicznych jest utrwalona podobnie jak myśl poety zapisana w wersach wierszy. W ten sposób pamięć o osobach uwiecznionych na zdjęciach i pamięć o twórcach dzieł literackich staje się swoistym "exegi monumentum". Tak jak fotograf "łapie" chwile, aby je przedstawić na zdjęciu, tak autor szuka ciekawego tematu i inspiracji do swoich dzieł.

W dyskusji aktywnie uczestniczyli reprezentanci naszej społeczności, dzieląc się cennymi uwagami z pozostałymi słuchaczami z I - go L.O. w Turku i II - go L.O. w Ostrowie Wlkp. Razem z uczniami wykładowi przysłuchiwali się p. Maciej Gałka oraz o. Juliusz Chłanda.

Galeria: klik