Oficjalne porozumienie z UAM o klasie patronackiej – podpisane!

Dyrektor naszej szkoły Dominik Strumiński podpisał oficjalne porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Gwarantuje nam ono objęcie patronatem przez UAM klas o profilu pedagogiczno-dziennikarskim. W ramach współpracy odbyliśmy już trzecie spotkanie z kadrą akademicką. Tym razem uczniowie wysłuchali wykładu prof. Jana Galanta na temat reportaży, które wstrząsnęły światem w XX wieku. Wykładowca wskazał, jaka jest jego zdaniem różnica między reporterem, który działa jako korespondent i relacjonuje zdarzenia, a reportażystą, który wyszukuje ciekawych tematów, dopatruje się przyczyn, wskazuje rozmaite perspektywy danej sytuacji. Następnie dr Karol Walczak przedstawił młodzieży metody badań socjologicznych. Skupił się na doborze pytań do ankiet i konstruowaniu innych narzędzi badawczych.

"Podpisane przez Dyrektora porozumienie obejmuje łącznie trzy lata, zatem kontakt z uniwersytetem będą mogli mieć obecni oraz przyszli uczniowie ZSP" - dodaje Pan Maciej Gałka, absolwent UAM i pomysłodawca współpracy z uczelnią.

W treści porozumienia czytamy, iż: "Celem patronatu jest pogłębienie zainteresowań humanistycznych uczniów, ich wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z profesorami, doktorami i studentami. Uczniowie mogą korzystać z zaplecza aparaturowego, biblioteki, a także z konsultacji pracowników naukowych UAM".

„Mamy nadzieję, iż rzeczywiście wpłynie to korzystnie na uczniów, poprawi ich wyniki i pozwoli na osiągnięcie sukcesu na maturze i w dalszej edukacji” – podkreśla dyrektor Strumiński.

Początkowe zajęcia mają charakter wykładowy, aby stworzyć odpowiednie podwaliny teoretyczne, kolejne spotkania będą przebiegały w formie warsztatów i w pełni zaangażują każdego z uczestników.

Następny wyjazd na uczelnię przewidziany jest na 5 kwietnia, wówczas poruszany zostanie problem doboru ubrania do sytuacji (tzw. dress code) oraz odbędą się ćwiczenia z autoprezentacji, czyli umiejętności zaprezentowania samego siebie.