Oferta edukacyjna 2019/2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie to szkoła z ponad 55 letnią tradycją. Swoje mury otworzyła dla uczniów w roku 1963, powstając jako jeden z pomników na tysiąclecie państwa polskiego oraz dla upamiętnienia historycznych rocznic – 550 lat zwycięstwa pod Grunwaldem i 705- lecia nadania praw miejskich Warcie.

W gronie absolwentów znajdują się lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, księża i wojskowi. Szkoła dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wspiera każdego z uczniów w procesie dydaktycznym.

Aktualnie szkoła prowadzi nabór wśród absolwentów VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych.

W ofercie edukacyjnej na rok 2019/2020 znajdują się:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
1) klasa mundurowo-policyjna
Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym. : język obcy, język polski, wos, historia. Uczniowie skorzystają z zajęć edukacji policyjnej oraz bezpłatnych kursów samoobrony i strzelectwa. Nauka w tej klasie stwarza przepustkę na studia z zakresu: resocjalizacji, zarządzania bezpieczeństwem oraz gwarantuje dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji, straży pożarnej oraz szkół oficerskich.

2) klasa turystyczno-sportowa
W klasie na poziomie rozszerzonym realizowane mogą być język obcy, geografia i biologia.
W ramach zajęć SKS uczniowie będą mogli korzystać z różnych form aktywności fizycznej: gry zespołowe, siłownia, fitness. Planowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Uczniowie będą mogli kontynuować edukację na kierunkach: turystyka, hotelarstwo, AWF.

3) klasa pedagogiczno-dziennikarska
Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język polski, język obcy i inny przedmiot do wyboru. Na zajęciach prowadzone będą warsztaty dziennikarskie z redagowania tekstów. Uczniowie włączą się w prowadzenie audycji przez radiowęzeł i wydawanie gazetki szkolnej, będą mogli aktualizować stronę internetową szkoły, wykonywać zdjęcia i materiały video.
Odbywać się będą również zajęcia z pedagogiki, a uczniowie czynnie zaangażują się w różne formy wolontariatu ze współpracującymi z nami placówkami np. Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie, Domem Opieki im. św. Franciszka przy klasztorze sióstr Bernar
dynek w Warcie, oddziałem sieradzkim Fundacji Dr Clown.

Klasę swoim patronatem objął Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Dzięki temu uczniowie mają stały kontakt z kadrą naukową UAM, poznają specyfikę nauki na uniwersytecie, goszczą na wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie. Mają dostęp do zaplecza naukowego i biblioteki WP-A w Kaliszu.

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia:

Dla uczniów pragnących zdobyć konkretny zawód proponujemy naukę w Branżowej Szkole I stopnia.
Oferuje ona szeroki wachlarz zawodów, m.in.: 
piekarz, elektryk, fryzjer, mechanik, rolnik. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Szkoła wspiera uczniów w znalezieniu praktyk u przedsiębiorców z terenu gmin: Warta, Błaszki, Goszczanów.

TECHNIKUM:

Technik informatyk – zdobędziesz fachową i wszechstronną wiedzę z informatyki, zapoznasz się z tworzeniem stron www, programowaniem, zarządzaniem sieciami komputerowymi oraz administrowaniem bazami danych.

Technik ekonomista – zyskasz wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, odprowadzania podatków, spraw księgowych, prowadzenia polityki kadrowej, a także sprzedaży towarów i usług.


Technik turystyki wiejskiej -to zawód, który wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie Gminy Warta nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej. Proponowany zawód przygotowuje do organizowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego lub do podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu analizy i strategii biznesowej w branży turystyki wiejskiej.

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej musisz:

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Możesz to zrobić od 13 maja 2019r.

2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
Podanie składasz w terminie od
13 maja do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00

3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty zaloguj się ponownie do systemu i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i kopię zaświadczenia (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.
Masz na to czas w terminie od
21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca 2019r. do godz. 12.00

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, rodzice muszą dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Powinieneś to zrobić w terminie od
16 lipca 2019r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019r. Do godz. 12.00.
Złożenie przez rodziców kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych oryginału dokumentów jest
potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

6. Szkoły w dniu 25 lipca 2019r. do godz. 12.00 ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.