Dzień Otwarty w ZSP w Warcie

W czwartek 28 marca br. w progach naszej szkoły gościliśmy uczniów VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych. Gości przywitał dyrektor szkoły Dominik Strumiński. W ramach Dnia Otwartego młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną na nadchodzący rok szkolny, przygotowaną przez naszą placówkę. Grupa uczniów klasy mundurowo-policyjnej zaprezentowała pokaz technik samoobrony, a strażacy uczyli jak udzielać pierwszej pomocy. Uczniowie obejrzeli także film dokumentujący pracę szkoły w ostatnich latach. Następnie chętni mogli zobaczyć rozmaite rodzaje broni pod okiem Pana Włodzimierza Tusza - wieloletniego przewodniczącego Związków Zawodowych Policji przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. Była także okazja do pobrania odcisków linii papilarnych pod kierunkiem Pana Krzysztofa Marciniaka - nauczyciela edukacji policyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody i sprzęt przywieziony przez zaprzyjaźnioną jednostkę straży pożarnej z Warty oraz radiowóz warckiej policji. Uczniowie mogli zwiedzić budynek szkoły, porozmawiać z nauczycielami i poznać specyfikę nauki na poszczególnych profilach. Niezwykle przydatne okazały się także opinie i rozmowy ze starszymi kolegami, którzy obecnie uczęszczają do ZSP w Warcie. Przypomnijmy, że szkoła proponuje naukę w trzech placówkach - liceum, technikum i szkole branżowej 1 stopnia. W liceum oferujemy trzy profile: klasę mundurowo-policyjną (z bogatą propozycją zajęć pozalekcyjnych - samoobrona, strzelectwo, basen oraz szeroką siecią współpracy z służbami mundurowymi), klasę pedagogiczno-dziennikarską (objętą patronatem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz klasę turystyczno-sportową (atrakcyjną z uwagi na położenie Warty w regionie, który obecnie "stawia" na rozwój zaplecza turystycznego zbiornika Jeziorsko). Jest również możliwość nauki w technikum na kierunkach: informatyk, ekonomista, technik turystyki wiejskiej albo w szkole branżowej (klasa wielozawodowa - przedmioty ogólnokształcące w szkole, przedmioty zawodowe i praktyki u wybranego pracodawcy bądź w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sieradzu). Wszystkich zainteresowanych prosimy, aby aplikowali do sytemu naboru elektronicznego od 13 maja.

Galeria: klik