Pożegnanie maturzystów 2019

W dniu 26 kwietnia 2019r. dziewiętnaścioro maturzystów, otrzymało z rąk dyrektora Dominika Strumińskiego i wychowawcy Pani Eweliny Kaler, świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Warcie. W trakcie uroczystego apelu nagrodę za najwyższe wyniki w nauce, ufundowaną przez Społeczną Akademię Nauk otrzymała uczennica Julia Sobczyk. Czterech kadetów z profilu mundurowo-policyjnego kończy szkoły z wyższymi stopniami w hierarchii awansu kadetów. Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano także uczniów, którzy w ciągu nauki w ZSP w Warcie wykazali się szczególną aktywnością i zaangażowaniem w życiu szkoły, związaną z organizacją imprez szkolnych, działalnością promocyjną placówki, udziałem w poczcie sztandarowym, itp. Wręczono również dyplomy z podziękowaniem za działalność w wolontariacie na rzecz współpracujących z nami placówek: ZSS w Warcie, Domem Opieki przy klasztorze w Warcie, świetlica środowiskową. Wszyscy absolwenci złożyli podpis w księdze uczniów. Słowa gratulacji z okazji ukończenia szkoły i życzenia sukcesu na egzaminie maturalnym złożył Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński. Młodsze roczniki pożegnały koleżanki i kolegów krótkim programem artystycznym.

Galeria: klik