Kampania PSP – „Zgaś ryzyko”

W czwartek 26 września uczniowie klas mundurowo-policyjnych wysłuchali koncertu zespołu strażaków z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, który odbywał się w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Koncertowi towarzyszyła pogadanka w ramach programu profilaktycznego "Zgaś ryzyko". Strażacy opowiadali o własnych doświadczeniach z akcji i przeżyciach związanych ze śmiercią młodych ludzi. Tym samym przestrzegano uczniów, aby z rozwagą zachowywali się na imprezach, dyskotekach, czy podczas wypoczynku nad wodą. Szczególnie podkreślano, by nie siadać za kierownicą po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Przekaz wzbogaciły bardzo działające na wyobraźnię zdjęcia z wypadków. Strażacy chcieli uświadomić młodzieży, że życie to nie gra komputerowa, w której ma się kilka podejść. Mamy nadzieję, że młodzież zastanowi się nad wymową kampanii i nie będzie ryzykować i narażać życia własnego oraz swoich koleżanek czy kolegów.

Galeria: klik