Ślubowanie klas mundurowych

Uczniowie klas pierwszych o profilu mundurowo-policyjnym złożyli dzisiaj ŚLUBOWANIE w Liceum Ogólnokształcącym w Warcie. Ten podniosły moment obserwowali bardzo licznie zebrani rodzice i najbliżsi krewni kadetów. Swoją obecnością uroczystość uświetnili szanowni goście:

 • Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - Kazimiera Gotkowicz,
 • Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego - Tomasz Baliński,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sieradzu - Józef Jura,
 • radny powiatowy Daniel Joachimiak,
 • Burmistrz Warty - Krystian Krogulecki,
 • z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu – podkom. Dominik Orłowski
 • z Komisariatu Policji w Warcie – asp. sztab. Robert Maciejewski
 • z Zakładu Karnego w Sieradzu – kpt. Ireneusz Gzik (z-ca dyrektora)
 • Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – mł. insp. Mariusz Cichosz
 • przedstawiciel związku łowczego – Pan Włodzimierz Tusz,
 • instruktor wyszkolenia strzeleckiego – Rafał Cierplikowski
 • dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie – Pani Wioletta Łajs-Błaszczyk,
 • dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie – Pani Agnieszka Bartosik,
 • dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie – Pani Anna Cieślak,
 • dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie – Pani Nina Michalak-Orszulak,
 • przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP – Pan Tadeusz Żak.

Na salę kadetów wprowadzili wychowawcy Ewelina Kaler i Maciej Gałka. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie wygłosili rolę ślubowania, zakończoną słowami "dla dobra Ojczyzny i narodu", które stały się mottem całej uroczystości. Potwierdzeniem nadania stopni MŁODSZEGO KADETA było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„To jeden z najważniejszych momentów w całym waszym cyklu kształcenia w warckim liceum. Ślubowanie jest początkiem wspaniałego okresu w waszym życiu. Jest również zobowiązaniem do nauki i zdobywania wiedzy, po to, byście wyszli stąd gotowi na podjęcie trudów przyszłej pracy zawodowej" – mówiła Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, zwracając się do kadetów.

Życzenia i gratulacje złożyli także pozostali zaproszeni goście, podkreślając pìękne przygotowanie gali zaprzysiężenia kadetów.

Galeria: klik