Ślubowanie klas mundurowych

Uczniowie klas pierwszych o profilu mundurowo-policyjnym złożyli dzisiaj ŚLUBOWANIE w Liceum Ogólnokształcącym w Warcie. Ten podniosły moment obserwowali bardzo licznie zebrani rodzice i najbliżsi krewni kadetów. Swoją obecnością uroczystość uświetnili szanowni goście:

Na salę kadetów wprowadzili wychowawcy Ewelina Kaler i Maciej Gałka. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie wygłosili rolę ślubowania, zakończoną słowami "dla dobra Ojczyzny i narodu", które stały się mottem całej uroczystości. Potwierdzeniem nadania stopni MŁODSZEGO KADETA było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

„To jeden z najważniejszych momentów w całym waszym cyklu kształcenia w warckim liceum. Ślubowanie jest początkiem wspaniałego okresu w waszym życiu. Jest również zobowiązaniem do nauki i zdobywania wiedzy, po to, byście wyszli stąd gotowi na podjęcie trudów przyszłej pracy zawodowej" – mówiła Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, zwracając się do kadetów.

Życzenia i gratulacje złożyli także pozostali zaproszeni goście, podkreślając pìękne przygotowanie gali zaprzysiężenia kadetów.

Galeria: klik