Spotkanie klas patronackich UAM w Kaliszu

Podczas wyjazdu do Kalisza w dniu 2 grudnia, młodzieży z warckiego liceum udało się nam połączyć zajęcia edukacyjne z aktywnością fizyczną. Dzisia na uniwersytecie spotkały się wszystkie szkoły objęte patronatem UAM. W prelekcjach uczestniczyli zatem uczniowie z Turku, Ostrowa Wielkopolskiego oraz grupa naszej młodzieży z warckiego L.O. Na początku wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Justyny Szczęsnej o twórczości autobiograficznej.

- Pani profesor wyjaśniła słuchaczom, że to autor sam decyduje ile prawdy o sobie ujawni w dziennikach lub pamiętnikach. Podkreśliła, iż często zdarza się, że autorzy koloryzują lub pomijają jakieś fakty na swój temat, by dodać tajemniczości i bardziej zaciekawić czytelnika – komentuje Martyna Osiewała, uczennica klasy I B z L.O. Warta.

Drugi z wykładów dotyczył szoku kulturowego, jakiego można doznać stykając się z obcymi narodowościami, czy podczas podróży zagranicznych. Prof. dr Michał Jarnecki oparł swój wykład na własnych doświadczeniach zdobytych podczas licznych wyjazdów w egzotyczne miejsca. Mówił o niecodziennych obyczajach, tradycjach i obrzędach wśród rozmaitych plemion, które w naszej szerokości geograficznej budzą co najmniej zdziwienie.

 Po wizycie na uczelni postanowiliśmy rozruszać nie tylko szare komórki, ale także ciało. Stąd wizyta na lodowisku. Podczas jazdy na łyżwach mieliśmy wiele frajdy. Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do domu. Uczniom w trakcie wyjazdu towarzyszyli dyrektor Dominik Strumiński oraz poloniści - Ewelina Kaler i Maciej Gałka.

Galeria: klik