Porozumienie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Łodzi

 

Ważne dla społeczności uczniowskiej ZSP w Warcie wydarzenie miało miejsce w dniu 11 grudnia br. Doszło bowiem do zawarcia oficjalnego porozumienia o    współpracy między szkołą a Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Łodzi. Akt o współpracy podpisano w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Ze strony ZSP w Warcie podpis na dokumencie złożył dyrektor szkoły Dominik Strumiński, natomiast z ramienia policji - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkomisarz Krzysztof Balcer.

Porozumienie swoim patronatem objął dodatkowo Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi -nadinspektor Andrzej Łapiński.

W uroczystości uczestniczyli reprezentanci organu prowadzącego szkołę: Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Kazimiera Gotkowicz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Józef Jura.

Na mocy porozumienia uczniowie klas mundurowo-policyjnych będą korzystać z cyklu spotkań z policjantami, rozwiną swoją tężyznę fizyczną, będą uczestniczyć w uroczystościach resortowych oraz brać udział w konkursach o tematyce policyjnej.

- To bardzo ważne zwłaszcza teraz, gdy mamy taką sytuację, że właściwie w całym kraju kruszą nam się kadry i musimy jakoś spróbować rozwiązać ten problem. Stąd związki zawodowe wspólnie z komendantem wojewódzkim policji włączają się do tej współpracy. Chcemy też przy okazji spróbować spowodować, by w przyszłości tej młodzieży żyło się bezpieczniej i by młodzi ludzie wiedzieli jakie są zasady takiego bezpiecznego współżycia w społeczeństwie - tłumaczy nadkomisarz Krzysztof Balcer, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Łodzi.

- Nasza młodzież będzie poznawać praktyczną stronę pracy w policji.

W realizacji tego celu pomogą spotkania z policjantami, udział uczniów w niektórych działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w województwie łódzkim, a także uczestnictwo w uroczystościach państwowych, organizowanych przez KWP w Łodzi – podkreślała Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki.

Podpisane porozumienie stanowi sformalizowanie prowadzonych już od dawna wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, o czym przypomniał jego kierownik – mł. insp. Mariusz Cichosz.

Obserwujący zawarcie porozumienia kadeci klas mundurowo-policyjnych mogli zwiedzić ośrodek szkolenia, natomiast od obecnych słuchaczy poznać warunki naboru do policji oraz warunki nauki w OszP.

 Galeria: klik