HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

https://kuratorium.kielce.pl/43209/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/