Oferta edukacyjna 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warcie

Klasa mundurowo - policyjna
 • język obcy,  język polski  lub matematyka i historia realizowane na poziomie rozszerzonym
 • w ramach innowacji uczniowie mają zajęcia  z edukacji policyjnej oraz odbywają nieodpłatne kursy samoobrony oraz strzelecki
 • przepustka m. in. na resocjalizację oraz zarządzanie bezpieczeństwem.
 • przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół policyjnych.
 • Przy realizowaniu zajęć współpracujemy z:
  • Komendą Powiatową Policji w Sieradzu
  • Komisariatem Policji w Warcie
  • Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
  • 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia
  • Zakładem Karnym w Sieradzu

 

Klasa psychologiczno-pedagogiczna

 • język obcy, język polski, historia lub inne realizowane na poziomie rozszerzonym
 • zajęcia z psychologii i pedagogiki, kurs opiekuna wycieczek szkolnych oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • przepustka na pedagogikę oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną
 • Przy realizowaniu zajęć współpracujemy z:
  • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Warcie
  • Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie
  • Fundacją Dr Clown – Oddział Sieradz
  • Udział w warsztatach i szkoleniach realizowanych z udziałem partnerów

 

Nowe profile !!

Klasa europejska

 • język obcy, wos, geografia lub inne realizowane na poziomie rozszerzonym
 • przepustka na studia z zakresu turystyki, hotelarstwa, stosunków międzynarodowych oraz europeistykę

 

Klasa medyczna

 • język obcy, biologia, chemia lub inne realizowane na poziomie rozszerzonym
 • przepustka na farmację, medycynę, fizykoterapię oraz inne kierunki medyczne

 

  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Warcie

Klasa wielozawodowa

• kształcimy między innymi: mechaników, lakierników, piekarzy, cukierników, fryzjerów, monterów instalacji sanitarnych, kucharzy małej gastronomii, rolników, ....
• profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu
• przedmiotów zawodowych uczą specjaliści z danego zawodu
• pomagamy w organizowaniu praktyk
• przygotowanie do egzaminów zawodowych

Do wyboru języki obce: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka

 

Nasze mocne strony:

• przyjazna atmosfera
• liczne koła zainteresowań
• zajęcia wyrównawcze
• olimpiady i konkursy przedmiotowe
• 3 języki obce do wyboru w tym hiszpański
• profesjonalne laboratorium językowe
• pracownie internetowe
• multimedialne wyposażenie sal (komputery, tablice multimedialne, rzutniki)
• siłownia,
• sala gimnastyczna
• pełnowymiarowe boisko sportowe
• wyjazdy zagraniczne w ramach programu LLP Comenius