Gimnazjalisto!

Gimnazjalisto!

Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2014 - 2015 do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W nowoutworzonej klasie wielozawodowej będziesz miał możliwość kształcić się w takich zawodach jak:

Atutem szkoły jest możliwość zorganizowania praktyk zawodowych u lokalnych przedsiębiorców z gmin: Warta, Goszczanów, Sieradz, Błaszki oraz Wróblew.

U nas znajdziesz dobre wykształcenie, praktyczną naukę zawodu i przyjazną atmosferę.

Gimnazjalisto! Nie zwlekaj!

Chcesz zdobyć ciekawy zawód?

Przyjdź do nas!