Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W piątek 27 czerwca odbyła się w naszej szkole bardzo podniosła i radosna uroczystość - zakończenie roku szkolnego 2013/2014. W obecności licznych zaproszonych gości: pani Ewy Rózgi przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, funkcjonariuszy służb mundurowych z regionu sieradzkiego a także przedstawicieli Rady Rodziców, zakończyliśmy kolejny rok nauki i pracy w naszym Liceum.

Uroczystość otworzyło wprowadzenie pocztu sztandarowego, odśpiewanie hymnu oraz krótkie podsumowanie minionego roku, dokonane przez pana Dyrektora Tadeusza Dolnego. Szczególnie ważną częścią akademii było wręczenie świadectw i nagród uczniom, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Najlepszą średnią ocen w szkole (5,89 !) uzyskała Marysia Rosiak, uczennica klasy IIB, która ponadto może sie poszczycić 100-procentową frekwencją. Kadeci uczęszczający do klas mundurowych 1 i 2, wyróżniający się swoją postawą w trakcie roku, zostali awansowani na wyższy stopień. Wręczono również dyplomy i nagrody uczniom, którzy brali udział i wyróżnili się w różnorakich konkursach, które odbyły się na terenie szkoły i poza nią - w zawodach sportowych, konkursie historycznym, języka polskiego, plastycznym, literacko-dziennikarskim. Bardzo wzruszającym momentem było wystąpienie pani Agnieszki Kupis-Kowalskiej, nauczycielki języka polskiego, która w bieżącym roku szkolnym kończy pracę w naszej szkole. W ciepłych, serdecznych słowach pożegnała się ona z uczniami oraz kolegami z grona pedagogicznego, z którymi współpracowała przez długich 15 lat swojego życia zawodowego. Przewodniczący Rady Rodziców LO Warta, pan Grzegorz Chudzicki, życzył uczniom i nauczycielom wiele sił do dalszej pracy oraz miłych wakacji. Uroczystość zakończyła część artystyczna, przygotowana przez uczniów.

 Więcej zdjęć w galerii