Plan zajęć w poniedziałek 15 września

Plan zajęć w poniedziałek 15 września

1A

 1. Chemia
 2. J. polski
 3. Matematyka
 4. Biologia
 5. Geografia
 6. Wf

1B

 1. Edb
 2. J. polski
 3. Geografia
 4. Matematyka
 5. Historia
 6. Biologia
 7. Wf
 8. Wf

2A

 1. J. ang / j. niem U
 2. Matematyka
 3. J. polski
 4. J. polski
 5. J. ang / j. niem W
 6. J. ang / j. niem W
 7. Historia i społeczeństwo

3A

 1. Matematyka
 2. Przyroda
 3. J. ang / j. niem W
 4. J. ang / j. niem W
 5. J. polski
 6. J. polski
 7. J. ang U

3B

 1. Geografia
 2. J. ang / j. niem W
 3. J. ang / j. niem W
 4. J. polski / biologia
 5. J. polski / historia i społeczeństwo
 6. J. ang / j. niem U

 Plan na pozostałe dni zostanie podany w poniedziałek przez wychowawców.