OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK

W środę, 11 marca 2015 r. w naszym liceum odbyły się wybory w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem pani minister edukacji narodowej, mające na celu wyłonić najciekawsze książki czytane przez uczniów. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole. Każdy z glosujących musiał na karcie wyborczej napisać trzy najciekawsze książki przeczytane w ciągu ostatnich dwóch lat i wrzucić je do urny. Wszystko odbywało się w bibliotece szkolnej. Na tej podstawie komisja złożona z uczennic klasy Ib, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, sporządziła sprawozdanie, które zostało wysłane do organizatorów. Wyniki posłużą pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów. Akcja potrwa do końca marca, więc wyniki być może poznamy już w kwietniu. Wśród uczestniczących szkół rozlosowane zostaną nagrody, m.in.: nagroda główna - wybrane książki o wartości do 1000 zł;  15 prenumerat rocznych czasopism "Biblioteka w Szkole", "Świetlica w Szkole" i "Wszystko dla Szkoły"; książki o wartości kilku tysięcy złotych; materiałowe torby czytelniczki; plakaty promujące czytelnictwo. Zdaniem uczniów projekty takiego typu są bardzo korzystne, ponieważ szkoła ma możliwość wygrania książek i sprawdzenia,  jaki stosunek do książek mają uczniowie.