Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Pan dyrektor podziękował za owocną pracę nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Najlepsi uczniowie - za wysokie wyniki w nauce, a także za udział w licznych konkursach - zostali odczytani i nagrodzeni. Z wielkim żalem pożegnaliśmy nauczycieli kończących pracę w naszej szkole p. H. Jachowicz i p. G. Nawrota. Na koniec uroczystości p. G. Nawrot przedstawił podsumowanie projektu Comenius. Zgodnie z łacińską maksymą ""Odium post negotium" pozostaje nam bezpiecznie korzystać z wolnego czasu i zbierać siły do pracy w przyszłym roku szkolnym. Udanych wakacji!

Oto galeria: Klik