Ślubowanie uczniów I klasy mundurowo-policyjnej 2015/2016

DLA DOBRA OJCZYZNY I NARODU...

Ślubowanie uczniów I klasy mundurowo-policyjnej

 

 

Szczególny dzień w kalendarzu roku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie miał miejsce 30 września 2015r., kiedy to uczniowie klasy I o profilu mundurowo-policyjnym złożyli uroczyste ślubowanie.

Dyrekcja, kadra pedagogiczna, uczniowie szkoły, liczne grono rodziców i bohaterowie uroczystości zaszczyceni zostali obecnością honorowych gości.

Z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia przybył Pan chor. Wiktor Bartosik, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – mł. bryg. Agnieszka Nowak, z Zakładu Karnego w Sieradzu – Pan Paweł Wochal, Komendant Komisariatu Policji w Warcie – st. Asp. Jacek Leoniak. Obecni byli także: Przewodniczący Związków Zawodowych Policji w KPP w Sieradzu – Pan Włodzimierz Tusz, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie – Pani Violetta Łajs-Błaszczyk, Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Szkolno-Wychowawczych w Warcie – Pani Małgorzata Kamińska-Chruścicka, Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP w Warcie – Pan Józef Sobczak. Gościliśmy również reportera rozgłośni Naszego Radia z Sieradza.

Uczniowie imponująco prezentowali się, stojąc w szyku wojskowym w pięknych mundurach, a uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego.

W tym roku aż 90% uczniów klasy I mundurowo-policyjnej to dziewczęta.

Kadeci na sztandar szkoły przyrzekali i ślubowali, powtarzając słowa odczytywane przez wychowawcę – Pana Radosława Króla.

W tym podniosłym momencie wielu rodzicom, którzy towarzyszyli swoim dzieciom w tak ważnym dla nich wydarzeniu zakręciła się w oku łza wzruszenia...

Następnie wręczono pierwszoklasistom akty nominacji na stopień Młodszego Kadeta.

Dyrektor szkoły Tadeusz Dolny z dumą zaakcentował fakt iż podniosła uroczystość przysięgi odbywa się w ZSP w Warcie już po raz piąty. Wyraził również przekonanie, że uczniowie będą pracować tak, aby słowa wypowiedzianego ślubowania zostały w pełni zrealizowane.

Słowa gratulacji skierowali do bohaterów uroczystości i dyrekcji szkoły zaproszeni goście - przedstawiciele służb mundurowych i Rady Rodziców, życząc wielu szkolnych i zawodowych osiągnięć.

Odświętnym akcentem spotkania był program słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczennic z klas I i II o profilu psychologiczno-pedagogicznym.

Oto galeria: Klik