„Jestem jak wrona w gnieździe orła” – lekcja muzealna o Kazimierze Iłłakowiczównie

 

Uczniowie klas II pod opieką p. Eweliny Kaler i p. Macieja Gałki w dniu 17 listopada 2015 r. wzięli udział w prelekcji na temat KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY, organizowanej przez Muzeum Rzeki i Miasta Warty. Wykład prowadziła sieradzka polonistka - Pani Ewa Jaśkiewicz.
Autorka wykładu przybliżyła młodzieży postać wybitnej, ale zapomnianej poetki, pisarki, dramaturga i poliglotki.
Dowiedzieliśmy się, że Iłłakowiczówna była nieślubną córką Barbary Iłłakowiczówny i Klemensa Zana (syna Tomasza Zana "Promienistego", bliskiego przyjaciela Adama Mickiewicza). Została wcześnie osierocona i wychowywała się u krewnych, przygarnęła ją Zofia Buyno z Zyberk-Platerów, która stała się swego rodzaju przybraną matką poetki. Odbyła studia zagraniczne, min. w Oksfordzie. Biegle władała 7 językami. Przez 9 lat pełniła funkcję osobistego sekretarza Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ostatnich latach życia, po nieudanej operacji jaskry, była ociemniała. Zawsze elegancka, o wręcz wytwornych manierach, żyła skronie w maleńkim pokoju w kamienicy przy ul. Gajowej 4 w Poznaniu (patrz foto - źródło Wikipedia). Została odznaczona wieloma nagrodami i medalami za działalność patriotyczną i zasługi podczas wojny. Związana towarzysko z grupą "Skamander" zachowała odrębny i niepowtarzalny charakter swej poezji. Stała się mistrzynią wiersza tonicznego, największą w poezji polskiej obok Jana Kasprowicza. Debiutowała w okresie Młodej Polski (tom Ikarowe loty, 1911), dojrzałość artystyczną osiągnęła w dwudziestoleciu międzywojennym, a ostatni autorski tom wierszy wydała już na starość (Szeptem, 1966).
Tematyka spotkania świetnie komponowała się z przeżywaną w minionym tygodniu 97. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, gdzie dodatkowo wzbogaciliśmy swoją wiedzę o ciekawostki z życia twórcy Legionów Polskich i "zwiastuna niepodległości " - Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oto galeria: klik [część zdjęć w Poście pochodzi z materiałów Wikipedii]