Oferta edukacyjna 2016/2017

KLASA MUNDUROWO-POLICYJNA:

 • język obcy, wos i historia realizowane na poziomie rozszerzonym

 • dodatkowe zajęcia z edukacji policyjnej

 • kurs samoobrony

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 • kurs Strzelecki

 

Przepustka m. in. na resocjalizację oraz zarządzanie bezpieczeństwem.

Nauka w tej klasie gwarantuje dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji, PSP

oraz szkół oficerskich.

 

Przy realizowaniu zajęć współpracujemy z:

 • Komisariatem Policji w Warcie

 • Komendą Powiatową Policji w Sieradzu

 • Jednostką Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu

 • 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia

 

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

 • język obcy, język polski, historia i wos i inne realizowane

na poziomie rozszerzonym

 • dodatkowe zajęcia z psychologii i pedagogiki

 • kurs opiekuna wycieczek szkolnych (dla chętnych – odpłatnie)

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Przepustka na pedagogikę, psychologię , edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, resocjalizację nauki humanistyczne.

Przy realizowaniu zajęć współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Warcie

 • Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie

 • Fundacją Dr Clown – Oddział Sieradz

 • Zakład Karny Sieradz

Udział w warsztatach, szkoleniach i kursach realizowanych

z udziałem partnerów.

NOWE PROFILE !!!

KLASA MEDYCZNO-KOSMETYCZNA:

 • Język obcy, biologia, chemia lub inne realizowane napoziomie rozszerzonym

Przepustka na farmację, medycynę fizykoterapię , kosmetologię

 • w ramach innowacji uczniowie mają zajęcia z kosmetologii i szkolenia profesjonalnych

KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA:

 

 • język obcy, biologia, geografia lub inne realizowane na poziomie rozszerzonym

 

Przepustka na studia z zakresu turystyki i hotelarstwa, AWF

 

 • w ramach innowacji zajęcia z edukacji turystycznej, hotelarstwa

 • nauka i kurs jazdy konnej

 • dodatkowe zajęcia sportowe, np. wschodnie sztuki walki, fitness, karate

 

KLASA WIELOZAWODOWA:

 

 • kształcimy m.in. mechaników, lakierników, piekarzy, fryzjerów, kelnerów, monterów instalacji sanitarnych

 • profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu

 • przedmiotów zawodowych uczą specjaliści z danego zawodu

 • pomagamy w organizowaniu praktyk

 • przygotowanie do egzaminów zawodowych

 

DZIEŃ OTWARTY: 18 marca 2016 r.