Powiatowy Zespół Szkół w Warcie

posiada

WOLNE MIEJSCA

w klasie liceum ogólnokształcącego

o profilu mundurowo-policyjnym i pedagogiczno-dziennikarskim

lub

w Szkole Branżowej I Stopnia

w oddziale wielozawodowym

Informujemy, że wyniki egzaminu 8-klasisty wprowadzają Szkoły pierwszego wyboru.

Wyników tych nie mogą wpisać sami Kandydaci.

Zaświadczenia z egzaminu 8-klasisty Kandydaci dostarczają do Szkoły pierwszego wyboru, która wprowadza je do systemu, a następnie weryfikuje. Należy to zrobić od 08.07.2022 r. do 12.07.2022 r.

 

Wakacje czas zacząć!

W dniu 24 czerwca br. w naszej szkole zabrzmiał ostatni dzwonek. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Organ prowadzący reprezentował Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Pan Tomasz Baliński. Swą obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele służb mundurowych: z 15 SBWD - ppor. Piotr Kempiński oraz szer. Kinga Fidelak, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi- mł. insp. Rafał Mrozowski- Naczelnik Wydziału Doboru oraz post. Marta Tucholska, z Zakładu Karnego w Sieradzu- kpt. Krzysztof Tomaszewski- zastępca dyrektora. Obecna była także Dyrektor sąsiadującej z nami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Agnieszka Bartosik.

Pan Maciej Gałka- p.o. Dyrektor PZS w Warcie podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wkład ich instytucji w rozwój oferty edukacyjnej profilu mundurowo-policyjnego oraz Oddziału Przygotowania Wojskowego. Szanowni Goście otrzymali z rąk dyrektora szkoły pamiątkowe wyróżnienia.

Słowa wdzięczności Pan Maciej Gałka skierował również do Pana Dominika Strumińskiego, ustępującego Dyrektora PZS w Warcie za wszelkie dokonania podczas sprawowanej przez Niego kadencji. Podziękowaniami objęci zostali nauczyciele  i pracownicy szkoły.

P.o. Dyrektor Maciej Gałka pogratulował uczniom osiągniętych wyników. Miłym akcentem były podziękowania i życzenia skierowane pod adresem naszych nowych uczniów z Ukrainy w ich ojczystym języku.  Uczniowie z najwyższą średnią uhonorowani zostali nagrodami książkowymi. Kadeci wyróżniający się wzorową postawą uzyskali kolejne stopnie awansu. Apel zakończył satyryczny program artystyczny, ukazujący rzeczywistość szkolną w krzywym zwierciadle.  Życzymy wszystkim słonecznych wakacji, udanego wypoczynku  i do zobaczenia we wrześniu.

Tuż przed  wakacjami mury naszej szkoły odwiedzili młodsi koledzy ze Szkoły Podstawowej we Włyniu. Z ogromnym zaciekawieniem oglądali stare szkolne kroniki pokazane przez p.o. Dyrektora Pana Macieja Gałkę. Natomiast sprzęt militarny wykorzystywany przez kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego zaprezentował naszym gościom Pan Dominik Strumiński.  Wycieczkowicze trafili do nas za sprawą  Pani Krystyny Kałużnej, która zorganizowała dzieciom wycieczkę do Warty. Mamy nadzieję, że wśród zwiedzających byli potencjalni uczniowie, którzy za parę lat dołączą do społeczności PZS w Warcie.