Zapytanie ofertowe nr 15/2017

 

Warta, dn.28.07.2017r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 15/2017

 

 

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do chemii.

 

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup pomocy dydaktycznych do chemii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta w ramach projektu
nr
RPLD.11.01.02-10-B007/16 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych”

II. Opis przedmiotu zamówienia.

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1

Zestaw odczynników :

Aceton 100 ml
Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml
Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml
Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 500 ml (2x250ml)
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g
Azotan(V)chromu(III) 25 g
Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g
Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g
Azotan(V)srebra 10 g
Benzen 100ml
Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) 250 ml
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 100 arkuszy
Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml
Bromek potasu 25 g
Chlorek sodu 250 g
Chlorek amonu 100 g
Chlorek cyny (II) 25 g
Chlorek potasu 250 g
Chlorek wapnia 100 g
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml
Chlorobenzen  100 ml
Chloroform 100 ml
Cyna metaliczna (granulki) 50 g
Cynk metaliczny (granulki) 50 g
Cynk metaliczny (pył)50 g
Dwuchromian(VI)potasu 50 g
Fenol  25 g
Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml
Formalina 100ml
Glikol etylenowy 100 ml
Glin (metaliczny drut)50 g
Glin (pył) 25 g
Glukoza 50 g
Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml
Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml
Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g
Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml
Kwas benzoesowy 25 g
Kwas borowy 100 g
Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml)
Kwas cytrynowy 100g
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml
Kwas oleinowy (oleina) 100 ml
Kwas salicylowy 50g
Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml)
Kwas stearynowy (stearyna) 50 g
Magnez (metal-wiórki)
25 g
Magnez (metal-wstążki) 50 g
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2x100 g
Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 100 g
Mocznik 50g
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml
Naftalen 25 g
Octan etylu 100 ml
Octan ołowiu(II) 25 g
Octan sodu bezwodny
50 g
Olej parafinowy 100 ml
Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g
Parafina rafinowana (granulki) 50 g
Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. Rodanek amonu 50g
Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g
Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2x100 szt.
Siarczan (IV)sodu 50g
Siarczan (IV)cynku 100 g
Siarczan (IV)glinu 18hydrat 100g
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g
Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g
Siarczan(VI)sodu  100g
Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 
Siarka  250 g
Skrobia ziemniaczana
100 g
Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g
Tiosiarczan sodu 100g
Tlenek glinu 50 g
Tlenek magnezu 50 g
Tlenek manganu (IV)
25 g
Tlenek miedzi(II) 50g
Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g
Tlenek żelaza(III) 50g
Toluen 100 ml
Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100g
Węglan potasu bezwodny 100 g
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100g
Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu)
100 g
Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał)
250 g
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna)
100 g
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g
Wodorotlenek wapnia
250 g
Żelazo (proszek) 100g

Acetamid
Anilina
Azotan baru
Benzoesan sodu
Brom

Chlorek baru
Chlorek chromu(III)

Chlorek glinu

Chlorek kobaltu

Chlorek magnezu

Chlorek miedzi(II)

Chlorek niklu

Chlorek żelaza(II)

Chromian (VI) potasu

Dwuchromian amonu

Heksan – frakcja z nafty

Jod krystaliczny

Jodek potasu

Luminol

Metanol
Miedź proszek

Mrówczan sodu

Nafta

Rodanek rtęci(II)

Siarczan amonu

Siarczan chromu(III) (chromal)

Siarczan glinowo-potasowy (ałun)

Siarczan żelaza(II)

Siarczan żelaza(III)

Siarczek sodu

Siarczek żelaza(II)

Sudan IV

Węglan miedzi(II) zasadowy

Woda bromowa

Żelazicyjanek potasu (heksażelazocyjanian(III) potasu)
Żelazocyjanek potasu (heksażelazocyjanian(II) potasu)

Woda destylowana

 

Wszystkie odczynniki powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w języku polskim.

 

1

sztuka

 

 

2.

Biureta z kranem prostym – 10 ml

1

sztuka

 

 

3.

Chłodnica Liebiga – 400 mm

1

sztuka

 

 

4.

Kolba destylacyjna Englera – 150 ml

1

sztuka

 

 

5.

Kolba kulista – 100 ml

1

sztuka

 

 

6.

Kolba płaskodenna – 200 ml

2

sztuka

 

 

7.

Kolba stożkowa Erlenmayera – 200 ml

2

sztuka

 

 

8.

Krystalizator z wylewem
– 90 ml

3

sztuka

 

 

9.

Pipeta wielomiarowa
– 5 ml

1

sztuka

 

 

10.

Pipeta wielomiarowa
– 10 ml

1

sztuka

 

 

11.

Probówka z wywiniętym brzegiem – fi 16 mm, zestaw 25 sztuk

1

sztuka

 

 

12.

Szalka Petriego – fi 60 mm

2

sztuka

 

 

13.

Szkiełko zegarkowe – fi 60 mm

4

sztuka

 

 

14.

Termometr zakres pomiarowy do 150*C

1

sztuka

 

 

15.

Łyżeczka z łopatką
– 150 mm, z porcelany

1

sztuka

 

 

17.

Pinceta

1

sztuka

 

 

18.

Szczypce metalowe nierdzewne – 300 mm

2

sztuka

 

 

19.

Zaciskacz sprężynowy Mohra

3

sztuka

 

 

20.

Gruszka gumowa

1

sztuka

 

 

21.

Wężyki gumowe-połączeniowe
(3 średnice) – 50 cm

3

sztuka

 

 

22.

Korki (gumowe, korkowe) - zestaw 15 sztuk

1

sztuka

 

 

23.

Szczotki do mycia probówek i zlewek

2

sztuka

 

 

24.

Metalowy palnik gazowy
z nabitym kartuszem wyposażony w metalowy trójnóg, siatkę ceramiczną i zapasowy pojemnik gazowy (kartusz).

 

1

sztuka

 

 

25.

Rękawiczki lateksowe
opakowanie 100 sztuk

1

sztuka

 

 

26.

Apteczka zawierająca:
Bandaż elastyczny
Opaskę dziana podtrzymująca
Opatrunek indywidualny jałowy A
Gazę opatrunkową jałowa Jałowy opatrunek wyspowy Przylepiec tkaninowy Opatrunek hydrożelowy Chustę trójkątną
Koc ratunkowy
Rękawiczki nitrylowe Maseczkę do sztucznego oddychania
Płyn do dezynfekcji Chusteczki do odkażania Zestaw do płukania oka Okulary ochronne
Agrafki
Pęsetę
Nożyczki
Instrukcję udzielania pierwszej pomocy Opakowanie

 

1

sztuka

 

 

27.

Waga laboratoryjna:
waga elektroniczna z pokrywą służącą dodatkowo jako pojemnik do ważenia (300 / 0,1g).

 

1

sztuka

 

 

28.

Zestaw do budowy struktur:
- kulki od 1,7-2,3c
- b
udowa modeli cząsteczek, między innymi: metan, etan, propon, oktan, benzen, etylen, metanol, kwas octowy, chlorek winylu, witamina C, nikotyna i inne,
- zestaw zawiera:
wodór (20) węgiel (12)

tlen (7)

fluorowiec (6)

azot (2)

siarka (1)

trzy rodzaje łączników (wiązań - walencyjne, wiązania pojedyncze, wiązania podwójne, wiązania potrójne (62)
- umieszczony w plastikowym pudełku,
- przyrząd do pomocy podczas rozkładania zbudowanego modelu.

 

 

1

sztuka

 

 


III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

3. Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

b) oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru załącznik nr 2).

 

V. Kryterium wyboru oferty:

 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto. 2. Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych
4. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 09.08.2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta lub pocztą z dopiskiem: „Dostawa pomocy dydaktycznych do chemii na potrzebę realizacji projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Warcie.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub
w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

9. Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

10. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.

11. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę pomocy dydaktycznych do geografii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę

13. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: koordynator projektu, Nina Michalak-Orszulak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych