Edukacja Policyjna

LEGITYMOWANIE lekcja LO

Stadialne formy popełnienia przestępstwa LO

Wina art 415 KC. - LO


27.03.2020

Formy zjawiskowe przestępstwa lekcja LO

Zadośćuczynienie pieniężne lekcja LO

Zatrzymanie - lekcja LO


21.04.2020

System kar w Polsce


28.05.2020

Immunitet