Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. godz. 900

2

Spotkanie z rodzicami klas II i III

13 września 2017 r. godz. 1600

3

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców

9 listopada 2017 r. godz. 1700

4

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych (ocenę zapisuje się ołówkiem w dzienniku)

do 22 grudnia 2017 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

6

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ustalonych ocenach semestralnych (ocenę zapisuje się długopisem w dzienniku)

do 15 stycznia 2018 r.

7

Posiedzenie klasyfikacyjne RP za I semestr

16 stycznia 2018 r. (wtorek)

godz. 1500

8

Posiedzenie plenarne RP za I semestr

17 stycznia 2018 r. (środa)

godz. 1500

9

Wywiadówka dla rodziców uczniów wszystkich klas ZSP

18 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 1700

10

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018r

11

Rekolekcje wielkopostne

26, 27, 28 marzec 2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

12

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

13

Poinformowanie uczniów klas III LO oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych (ocenę zapisuje się ołówkiem w dzienniku)

do 9 kwietnia 2018 r.

(poniedziałek)

14

Wywiadówka dla rodziców uczniów wszystkich klas ZSP

12 kwietnia 2018 r.

(czwartek) godz. 1700

15

Poinformowanie uczniów klas III LO przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ustalonych ocenach rocznych (ocenę zapisuje się długopisem w dzienniku)

23 kwietnia 2018 r.

16

Posiedzenie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas III LO

24 kwietnia 2018 r. (wtorek)

godz. 1500

17

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III

27 kwietnia 2018 r. (piątek)

godz. 1200

18

Egzamin maturalny

4 – 25 maja 2018 r.

(ustalił dyrektor CKE)

19

Poinformowanie uczniów klas I i II LO oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych (ocenę zapisuje się ołówkiem w dzienniku)

do 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

20

Poinformowanie uczniów klas I i II LO przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ustalonych ocenach rocznych (ocenę zapisuje się długopisem w dzienniku)

18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

21

Posiedzenie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas I i II LO oraz I i II ZSZ

19 czerwca 2018 r. (wtorek)

godz. 1500

22

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. (piątek)

godz. 900

23

Posiedzenie plenarne RP z roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. (piątek)

godz. 1200