KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ PO GIMNAZJUM