MATURA 2019

HARMONOGRAM USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WARCIE.

UCZNIOWIE KLAS III ORAZ ABSOLWENCI PROSZENI SĄ O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI LIST.

Terminy i czas trwania egzaminów maturalnych dostępne w poniższym linku:

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ FORMULE” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 dostępne w poniższym linku od strony 5:

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/matura_2019_informacja_aktual_20181231.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 w poniższym linku od strony 3:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf